Tady nemáš co dělat!

Už jste někdy slyšeli takovou větu? Nebo nějakou podobnou, kterou vám někdo jiný dává najevo svou pravdu a říká tím, že jste na špatném místě, ne-li dokonce, že vy sami jste ti špatní? Podobných vět jsem si vyslechl od malička spoustu. Naposledy jsem se dozvěděl, že nemám co dělat na silnici s dcerou a koloběžkami. Byla to běžná dopravní situace, kdy jsme přijeli z vedlejší silnice na křižovatku a chtěli jsme pokračovat rovně. Hlavní silnice je však velmi frekventovaná, takže jsme čekali několik minut.

Když nastala chvíle vhodná k tomu, abychom přejeli, tak se proti nám rozjelo čekající auto z protějšího směru, odbočující na naši stranu. Zkřížili jsme mu cestu, a tím ho zdrželi. Polekaně dupnul na brzdu a hlasitě si řekl své: „Tady nemáš co dělat!“.  Nebyla to silnice vyhrazená pouze pro motorová vozidla a koloběžka podléhá zákonu o provozu na pozemních komunikacích stejně jako kola. Takže tím bych to uzavřel a víc bych to nerozebíral.

To, co mě nutí k přemýšlení, jsou odpovědi na vyvolané otázky mé dcery a následná konverzace.

„Tati, proč na nás ten pán křičel?“

„Zřejmě byl rozmrzelý z dlouhého čekání, víš, někdo prostě potřebuje nějakého viníka, nebo někoho, na kom si vylije zlost, když mu něco nevychází, jak by si přál.“

“A proč?“ Nedokázala to prostě pochopit. Stejně jako já nedokážu pochopit pocit nadřazenosti a suverenity některých lidí.

Myslím, že spousta lidí (tu a tam) má co dělat na místech, kde se nacházejí. Někdy však díky své mírné povaze nemají potřebu překřikovat ty hlasité a rázné, kteří se ocitli na daném místě spíše díky svým ostrým loktům.

Snažil jsem se být vzorem pro svoji dceru, a tak jsem pána víceméně ignoroval. Na její otázky jsem se pokoušel odpovídat rozumně. Především jsem ji usilovně vysvětloval, že se nesmí nechat v životě takovými lidmi omezovat a vláčet. Že tam rozhodně má co dělat a má stejná práva jako kdokoliv jiný.

Souhlasím s tím, co ve své řeči zmínil čerstvě zvolený prezident USA Donald Trump – že žádný sen ani překážka nejsou dost velké na to, abychom je nemohli překonat, když budeme chtít. Rád bych, aby mé děti vyrůstaly s tímto vědomím. Bez ohledu na to, co říkají ostatní.

Zdeněk Foret
Jsem tu, a tak se snažím.... zde je pár slov o mně>>
Komentáře